Onsdagen den 16 maj hölls konferensen ”Arena fallprevention och välfärdsteknologi” på Hotell Statt i Hässleholm. Fokus för dagen var hur vi kan ta hjälp av modern teknik för att förebygga fler fall.

Flertalet av parterna i det Vinnovafinansierade projektet MoTFall bjöd tillsammans med Almega och SKL in till ett möte mellan behovsägare (här: kommunrepresentanter) och lösningsleverantörer (här: företag och forskare).

De bilder som visades under presentationerna finns här Arena fallprevention och välfärdsteknologi Hässleholm 2018-05-16. I vissa presentationer hänvisas det till länkar och andra sidor, som du därmed kan få tag i via denna pdf.

Nedan hittar du filmer från konferensen med samtliga presentationer och talare:

Program

Fall och fallprevention – individutmaning och samhällsutmaning – Daniel Smedberg, Kommunförbundet Skåne

Aktuella nationella satsningar – Agneta Aldor, SKL

MoTFall – Monika Lydin och Frida Falkvall, RISE

Snubblometern® – Helmuth Kristen, Infonomy

Snubblometern och Personalutbildning – Eva Ekvall Hansson, LU

Innovationsupphandlingen för fallprevention i sjukhusmiljö – Björn Lagnevik, Innovation Skåne

Beställargrupp välfärdsteknologi – Vägledning – upphandling av trygghetsskapande teknik. – Maria Gill, SKL/RISE

Fler exempel på (välfärdteknologiska) lösningar som tar sig an utmaningarna – Lars Lundberg, IT&Telekomföretagen