Ett konsortium lett av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har beviljats stöd om totalt 8,8 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova. Under två års tid ska konsortiet utveckla lösningar med målsättningen att minska antalet fallolyckor. Lösningarna ingår i ett system som avser att ge individen stöd att själv kunna minska sin risk att drabbas av fallolyckor genom till exempel anpassad fysisk träning, utbildning och anpassning av miljön.