Pressmeddelande

Svenskt initiativ ska minska antalet fall-olyckor

Ett konsortium lett av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har beviljats stöd om totalt 8,8 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova. Under två års tid ska konsortiet utveckla lösningar med målsättningen att minska antalet fallolyckor. Lösningarna ingår i ett system som avser att ge individen stöd att själv kunna minska sin risk att drabbas av fallolyckor genom till exempel anpassad fysisk träning, utbildning och anpassning av miljön.

0
Read More
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00