Uncategorized

Arena fallprevention och välfärdsteknologi 16 maj

Onsdagen den 16 maj hölls konferensen ”Arena fallprevention och välfärdsteknologi” på Hotell Statt i Hässleholm. Fokus för dagen var hur vi kan ta hjälp av modern teknik för att förebygga fler fall. Flertalet av parterna i det Vinnovafinansierade projektet MoTFall bjöd tillsammans med Almega och SKL in till ett möte mellan behovsägare (här: kommunrepresentanter) och lösningsleverantörer (här: företag och forskare). De bilder som visades under presentationerna finns här Arena fallprevention och välfärdsteknologi Hässleholm 2018-05-16. I vissa presentationer hänvisas det till…

0
Read More

MoTFall på MVTe

Den 23-24 januari arrangeras MVTe – Mötesplats Välfärdsteknik och e-hälsa – på Kistamässan i Stockholm. Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa. Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. Årets tema är ”På Individens villkor” fokuserar på hur individens egenkraft och självständighet kan stärkas genom att utforma tjänster som stödjer och kompletterar. RISE…

0
Read More

”Ett fall för teamet” – Socialstyrelsens webbutbildning i fallprevention

Ett fall för teamet I December 2017 publicerade Socialstyrelsen sin webbutbildning ”Ett fall för teamet” om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Det övergripande syftet med utbildningen är att bidra till ökad kunskap om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor.   Var finns utbildningen? Du hittar ”Ett fall för teamet” på Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningen är gratis för alla verksamheter. För att starta utbildningen…

0
Read More

Heldag på temat fallprevention 31 augusti i Hässleholm

Den 31 augusti arrangerar vi (det skånska Nätverket för fallprevention, projektet MoTFall och Hässleholms kommun) en heldag på temat fallprevention. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig, såväl från kommunala som privata och landstingsfinansierade verksamheter, samt representanter för organisationer som på något vis jobbar med den här frågan. Du kan välja att bara anmäla dig till förmiddagen eller bara eftermiddagen, eller så väljer du Hela dagen! På förmiddagen ingår ankomstfrukost och på eftermiddagen eftermiddagsfika. Ingen avgift, men om du uteblir…

0
Read More

MoTFall i SVT Nyheter

Den 24 februari sändes ett inslag om MoTFall och ”snubblometern” i SVT Nyheter. Filmklippet tillsammans med en artikel går att hitta på följande länk: SVT Nyheter – Snubblometer förebygger fallolyckor   Vill du endast se filmen finns den också på SVT Play: SVT Play – Snubblometer förebygger fallolyckor

0
Read More

Svenskt initiativ ska minska antalet fall-olyckor

Ett konsortium lett av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har beviljats stöd om totalt 8,8 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova. Under två års tid ska konsortiet utveckla lösningar med målsättningen att minska antalet fallolyckor. Lösningarna ingår i ett system som avser att ge individen stöd att själv kunna minska sin risk att drabbas av fallolyckor genom till exempel anpassad fysisk träning, utbildning och anpassning av miljön.

0
Read More
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00