Ett fall för teamet

I December 2017 publicerade Socialstyrelsen sin webbutbildning ”Ett fall för teamet” om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Det övergripande syftet med utbildningen är att bidra till ökad kunskap om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor.

 

Var finns utbildningen?

Du hittar ”Ett fall för teamet” på Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningen är gratis för alla verksamheter. För att starta utbildningen måste du logga in. Om du är ny användare behöver du först registrera dig och fylla i dina användaruppgifter.

Källa: Socialstyrelsen