Den 31 augusti arrangerar vi (det skånska Nätverket för fallprevention, projektet MoTFall och Hässleholms kommun) en heldag på temat fallprevention.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig, såväl från kommunala som privata och landstingsfinansierade verksamheter, samt representanter för organisationer som på något vis jobbar med den här frågan. Du kan välja att bara anmäla dig till förmiddagen eller bara eftermiddagen, eller så väljer du Hela dagen! På förmiddagen ingår ankomstfrukost och på eftermiddagen eftermiddagsfika. Ingen avgift, men om du uteblir eller avanmäler dig efter anmälningstidens utgång debiteras du 300 kr.

Förmiddagen
(9.15-12.00, frukost finns framdukat från kl. 8.30)

Kommer framförallt att ägnas åt gemensam skånsk planering kopplat till kampanjaktiviteter för att medvetandegöra kring fall och fallprevention. Hässleholms kommun inleder dagen med en presentation av sitt arbete. Utgångspunkt kommer sedan att vara Socialstyrelsens kampanj Balansera mera och den kampanjkatalog som tagits fram där, men vi tror att många skånska aktörer redan planerar aktiviteter och dessutom har erfarenheter från tidigare år. Att vi tar del av varandras erfarenheter, tankar, tips och idéer tror vi kan vara inspirerande för alla som vill genomföra framgångsrika aktiviteter. Deltar du på förmiddagen och har just erfarenheter, tankar, tips och idéer, så är det bra om du är lite förberedd på att dela med dig av dessa…

Eftermiddagen
(13.15-16.00)

Kommer att fokusera på olika delar kopplade till MoTFall. Det tänkta systemet (med ”Snubblometern”) kommer att demas och vi kommer att ha en fördjupande dialog kring hur man i olika verksamheter ser på förutsättningarna (möjligheter och utmaningar) att kunna använda sig av den här typen av teknologi och förebyggande arbetssätt. Vi kommer också att få höra, och kunna kommentera, kring framtagandet av en ny webbutbildning för omvårdnadspersonal.

Klicka här för att komma till anmälningssidan