Den 23-24 januari arrangeras MVTe – Mötesplats Välfärdsteknik och e-hälsa – på Kistamässan i Stockholm. Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa. Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. Årets tema är ”På Individens villkor” fokuserar på hur individens egenkraft och självständighet kan stärkas genom att utforma tjänster som stödjer och kompletterar.

RISE deltar i flertalet seminarier och finns att besöka i monter F:22 / F:24. I RISE monter kommer besökarna kunna få se en demoversion av den mobilapplikation som utvecklas inom MoTFall. En av seminariepunkterna på konferensen – Bättre hälsa med digitala förebyggande insatser – kommer också handla delvis om MoTFall.

Bättre hälsa med digitala förebyggande insatser