Affärsmodeller

Affärsmodeller och finansieringsmodeller

Nya affärsmodeller håller på att utvärderas i MoTFall. Detta då det behövs nya modeller för att vården ska kunna gå från reaktiv till proaktiv, det vill säga resurser att arbeta med förbyggande metoder. Utvecklingen av de innovativa finansiella modellerna för det fallpreventiva systemet riktat mot de olika målgrupperna äldre, anhöriga och vård samt ta fram effektmått som kan ligga till grund för ersättningsmodeller.

Två affärsmodeller lämpade för preventiv hälsa kommer testas praktiskt i nästa steg av projektet:

  • Sociala utfallskontrakt: riskdelningsmodell där betalning sker utefter utfall av insatta åtgärder istället för utförd aktivitet eller inköpt lösning. Detta kan kombineras med investeringar från sociala investerare.
  • Mäklarmodellen: en aktör (offentlig eller kommersiell) ansvarar för att mäkla produkter och tjänster mellan köpare (privata eller offentliga) och leverantörer.
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00