Impact Lab för Fallprevention

Arena

En nyckelinsikt är att det krävs en kombination av flera aktiviteter för att adresserautmaningen fallskador. Därför kommer har projektet skapat en samverkansarena för intressenter inom vård och omsorg, såsom behovsägare, politiker hälsoinnovatörer, akademi, intresseorg m.fl. Målet är också att öka medvetenhet bland politiker, anhöriga och äldre om fallolyckor i samhället, kostnader, behov och möjliga lösningar. Trots att fallolyckorna leder till fem gånger fler döda än trafiken i Sverige investeras enbart en bråkdel i förbyggande forskning och åtgärder.

Impact Lab för Fallprevention

Förlängningen av Arenan är att etablera ett Impact Lab, vilket är ett innovationsekosystem som bidrar till systemisk förbättring avseende fall och fallskador och på sikt även till andra tillämpningsområden. Hur ett sådant innovationsekosystem kan verka öppet och konkurrensneutralt och parallellt med kommersiella processer såsom offentlig upphandling kommer undersökas.

  • Nätverk för kunder för att gemensamt arbeta med behovsanalys, utvärderingar av lösningar, effektanalys och eventuellt gemensamma upphandlingar
  • Nätverk för lösningsleverantörer för gemensamma insatser kring exempelvis avseende gemensam data, legala frågor, certifiering etc
  • Dialogmöten kund/leverantör för kunskapsutbyte kring behov och potentiella lösningar
  • Affärsrådgivning för företag med lösningar inom fallprevention
  • Analys av möjliga affärsmodeller och former för finansiering, exempelvis utfallskontrakt
  • Spridning av information från benchmarking och annan kunskap relaterad till fallprevention
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00