Personalutbildning

Digital personalutbildning

Digital personalutbildning för personal inom vård och omsorg  på särskilda boenden och inom hemtjänst. Syftet är att ge personalen förutsättningar att tidigt identifiera personer med ökad fallrisk och initiera interventioner. Ägs och förvaltas av Bonnier Academy. Utbildningen är på 90 minuter och uppdelad i mindre kapitel som kan genomföras ett i taget.

Användare:

  • Personal vård och omsorg

Användningsområde:

  • Intervention till vård- och omsorgspersonal
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00