Självskattning fallrisk

Självskattning fallrisk och fallriskindex
En självskattningsenkät med ett antal fristående frågor samt enkäter för fallrädsla respektive förmåga i vardagsaktiviteter. Kan användas som beslutsstöd inom äldreomsorgen, för uppföljning av interventioner och som kunskapsunderlag i forskning. Enkäten fylls i på papper, i mobiltelefonen eller på datorn. Ägs av projektet, förvaltas av Fallmottagningen.

Användare:

  • Äldre > 65 år
  • (Personal vård och omsorg)

Användningsområden:

  • Screening
    • Bedömning av fallrisk
  • Monitorering (över tid)
    • Uppföljning efter insatt åtgärd
    • Bedömning av fallrisk
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00