Snubblometer

Snubblometer®

Snubblometern är en sensor som placeras på benet och mäter stabilitet, rörelsemönster, balans och kan identifiera ”nära fall”. De innovativa algoritmerna gör Snubblometern mycket tillförlitlig. Kan användas av de äldre själva för självmonitorering av balans och fallrisk, eller som stöd till vården för att till exempel larma när en person gör vissa förutbestämda rörelser eller för att följa rehabilitering av ex höftledsfrakturer. Snubblometern förmedlar information till användare via ett webgränssnitt. Ägs och förvaltas av Infonomy.

Användare:

 • Äldre > 65 år
 • Personal vård och omsorg

Användningsområden:

 • Screening
  • Balansmätning (placering svanken)
 • Monitorering (över tid)
  • Stöd vid rehabilitering
  • Larm: Fall, ”nära fall”
  • Avvikelser som tyder på ökad fallrisk
  • Uppföljning efter insatt åtgärd
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00